OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvod

Cestovná agentúra AMA Travel spol. s r.o. (ďalej len CA) vykonáva autorizovaný predaj zájazdov cestovných kancelárií (ďalej iba CK) na základe uzatvorenej zmluvy o predaji zájazdov. Všetky CK, s ktorými naša CA spolupracuje majú uzatvorené riadne poistenie proti insolventnosti. Všetky zájazdy, ktoré naša CA ponúka sú vždy predávané za tú istú cenu ako u usporiadajúcej CK za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach tej ktorej CK.

Objednávky

Každý návštevník našej stránky si môže zaslať ľubovoľný počet nezáväzných objednávok. Nezáväznú objednávku môže zákazník urobiť nielen zaslaním formulára, ale aj zaslaním mailu, alebo telefonicky.
Po prijatí objednávky naša agentúra obratom zarezervuje požadovanú kapacitu u organizátora, potvrdí zákazníkovi konečnú cenu zájazdu a zašle zákazníkovi Zmluvu o obstaraní zájazdu organizujúcej CK (ďalej len Zmluva) na podpis spolu s ďalšími pokynmi ohľadom termínu rezervácie, platby a termínu do kedy je potrebné poslať podpísanú zmluvu spať do AMA Travel. Súčasťou Zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky organizujúcej CK a podpisom Zmluvy zákazník potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a súhlasí s nimi.

Objednávka sa považuje za nezáväznú do momentu podpísania Zmluvy o obstaraní zájazdu zákazníkom.V momente podpísania Zmluvy a zaplatenia zálohy za zájazd zákazníkom sa objednávka považuje za záväznú.

Platba

Platba za bežný zájazd prebieha spravidla tak, že pri zakúpení zájazdu zákazník platí 50% a zvyšných 50% dopláca najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd. Pri zájazdoch typu "Last moment", resp. menej ako 1 mesiac pred začatím zájazdu je potrebné platbu realizovať v plnej výške pri podpise Zmluvy.
Pri zakúpení zájazdu môže výnimočne vzniknúť situácia, že usporiadajúca CK zájazd nepotvrdí. V takomto prípade Zmluva nenadobúda právnu účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých platieb.

Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné zájazd najprv vyžiadať u zahraničného partnera CK. V tomto prípade je CA oprávnená požadovať na základe podmienok príslušnej CK zálohu vopred pred podpísaním Zmluvy, ktorá pri úspešnej rezervácii sa stáva hneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky organizujúcej CK. V prípade neúspešnej rezervácie vráti CA zákazníkovi plnú výšku zálohy, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd z ponuky CA.

Storno podmienky

Zákazník má kedykoľvek právo odstúpiť od Zmluvy, ktoré však musí byť vždy urobené písomnou formou. Storno podmienky v prípade odstúpenia od Zmluvy zákazníkom sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, pre ktorú CA zájazd sprostredkovala a s ktorou má zákazník prostredníctvom CA popísanú Zmluvu.

Doklady k vycestovaniu

Všetky doklady potrebné k vycestovaniu dostane zákazník od CA, alebo od organizujúcej CK, v závislosti od termínu zájazdu, spôsobu dopravy a krajiny do ktorej cestuje. Pokyny k zájazdu sú zákazníkovi spravidla zasielané mailom alebo odovzdané osobne najneskôr týždeň pred nástupom na zájazd. Pri zájazdoch typu last minute toto pravidlo neplatí, ak je zájazd objednávaný 7 a menej dní pred nástupom. Vtedy sú zákazníkovi odovzdané všetky doklady spravidla do 2 dní po objednaní zájazdu. Odovzdanie pokynov a dokladov sa riadi vždy podľa podmienok organizujúcej CK.

Zákaznícky servis

CA AMA Travel zabezpečuje zákazníkovi kompletný servis vo veci zakúpeného zájazdu, ako sú zmeny osobných údajov, zmena zájazdu, odstúpenie od Zmluvy, doručenie pokynov na zájazd, reklamácia a podobne v zmysle VZP organizujúcej CK.

 

Všeobecné obchodné podmienky a garančné listy našich partnerov:

 

AEOLUS

Obchodné podmienky CK Aeolus

Garančný list CK Aeolus

 

ETI

Obchodné podmienky CK Eti

Garančný list CK Eti

 

EXIM

Obchodné podmienky CK Eximtours

Garančný list CK Eximtours

 

FIFO

Obchodné pomienky CK FIFO

Garančný list CK FIFO

 

FIRO

Obchodné podmienky CK FIRO

Garančný list CK FIRO

 

FISCHER

Obchodné podmienky CK Fischer

Garančný list CK Fischer

GLOBTOUR

Obchodné podmienky CK Globtour

Garančný list CK Globtour

HAPPY TRAVEL

Obchodné podmienky CK Happy Travel

Garančný list CK Happy Travel

 

HYDROTOUR

Obchodné podmienky CK Hydrotour

Garančný list CK Hydrotour

 

SATUR

Obchodné podmienky CK Satur

Garančný list CK Satur

 

SOLVEX

Obchodné podmienky CK Solvex

Garančný list CK Solvex


TIP TRAVEL

Obchodné podmienky CK Tip Travel

Garančný list CK Tip Travel

 

TURANCAR

Obchodné podmienky CK Turancar

Garančný list CK Turancar


VÍTKOVICE

Obchodné podmienky CK Vítkovice Tours

Garančný list CK Vítkovice Tours

 
Nemecké a rakúske CK
CK 1-2- FLY                         Všeobecné zmluvné podmienky
CK 5 vor FLUG                    Všeobecné zmluvné podmienky
CK ALLTOURS                    Všeobecné zmluvné podmienky
CK BUCHER                        Všeobecné zmluvné podmienky
CK DERTOUR                      Všeobecné zmluvné podmienky
CK FTI                                Všeobecné zmluvné podmienky
CK BILLA REISEN               Všeobecné zmluvné podmienky
CK JAHN REISEN                Všeobecné zmluvné podmienky
CK THOMAS COOK             Všeobecné zmluvné podmienky
CK GULET                           Všeobecné zmluvné podmienky
CK MEIERS                          Všeobecné zmluvné podmienky
CK NECKERMANN               Všeobecné zmluvné podmienky
CK OEGER TOURS               Všeobecné zmluvné podmienky
CK SCHAUINSLAND             Všeobecné zmluvné podmienky
CK TERRA REISEN               Všeobecné zmluvné podmienky
CK TUI                                  Všeobecné zmluvné podmienky